Avís legal

PRIMERA : INFORMACIÓ LEGAL
La propietària d’aquest lloc web és de Enric Millà Novau (en endavant El Dien Catering), entitat mercantil constituïda a l’empara de la legislació espanyola, amb domicili social a Vallfogona de Balaguer, C/ Estació 28, amb CIF 43729830E. Dades registrals :

Els usuaris, a més , disposen de la següent adreça per dirigir peticions, reclamacions o altres qüestions : c / Estació 28, 25680 Vallfogona de Balaguer, Lleida.

Amb caràcter general, les relacions entre LÍNIA GRÀFICA i els seus clients derivades de la contractació dels productes i serveis continguts en aquesta web, es troben sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles .

Aquest website ha estat creat per El Dien Càtering, amb caràcter informatiu i per a ús personal . El fet d’accedir a aquest web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

SEGONA : CONDICIONS D’ÚS.
Els continguts , activitats comercials , productes i serveis inclosos en aquest lloc web no estan concebuts ni dirigits a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on els seus continguts no es trobin autoritzats.

L’accés a aquest website és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

L’accés a aquest website no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre El Dien Catering i l’usuari .

L’accés i navegació en aquest website suposa acceptar i conèixer els advertiments legals , condicions i termes d’ús contingudes en ell.

TERCERA : CONTINGUTS
La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent en la data de la seva última actualització . El Dien Catering es reserva el dret a actualitzar , modificar o eliminar la informació d’aquest website , podent limitar o no permetre l’ accés a aquest web.

No es podrà alterar , canviar , modificar o adaptar aquest website . No obstant això , El Dien Catering es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment , els canvis i modificacions estimi convenients , podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís.

El Dien Càtering realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest website. El Dien Catering no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en aquest website, proporcionats per tercers .

El Dien Catering no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos i la versió electrònica publicada en aquest website . En cas de discrepància entre la versió impresa i la publicada al website , prevaldrà la versió impresa .

QUARTA : NAVEGACIÓ
L’accés i navegació en aquest website suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús contingudes en ell. El Dien Catering realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant la mateixa.

Aquest website ha estat dissenyat per suportar el navegador Internet Explorer i Mozilla Firefox. El Dien Catering no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels que ha estat dissenyat el lloc web.

El Dien Catering no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest web sigui ininterromput o que estigui lliure d’error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que pugui accedir-se a través d’aquest lloc web , estigui lliure d’error o causi un dany . En cap cas El Dien Catering serà responsable per les pèrdues , danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés i l’ús de la pàgina web, incloent però no limitant-se , als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. El Dien Catering no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest website . En particular , no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer en qualsevol operació fins i tot de naturalesa financera.

Els serveis oferts en aquest lloc web només poden ser utilitzats correctament si es compleixen les especificacions tècniques per a les quals ha estat dissenyat.

Més informació sobre la nostra política de privacitat.

Més informació sobre el nostre avís legal.